ICC Cricket Academy Ground No 2, Dubai - Highest Team Totals in Twenty20 matches

205-3Scotland v Denmark2013/14tt3916
197-7Papua New Guinea v Namibia2019/20tt8292
186-4Nepal v Kenya2013/14tt3877
182-7Kenya v Nepal2013/14tt3877
179-4Bermuda v Uganda2011/12tt2806
179-5Ireland v Uganda2011/12tt2783
177-4Namibia v United States of America2011/12tt2751
177-4Hong Kong v United States of America2011/12tt2810
177-6Papua New Guinea v Kenya2013/14tt3869
176-5Kenya v Oman2011/12tt2753
176-5Kenya v Papua New Guinea2013/14tt3869
170-6Scotland v Kenya2019/20tt8288
168-5Papua New Guinea v Bermuda2013/14tt3919
167-3Kenya v Uganda2011/12tt2788
164-2Hong Kong v Bermuda2011/12tt2737
162-3United States of America v Scotland2011/12tt2792
161-5Bermuda v Hong Kong2011/12tt2737
161-8Scotland v United States of America2011/12tt2792
160-6Ireland v United States of America2011/12tt2762
160-7United States of America v Namibia2011/12tt2751
160-8Namibia v Ireland2011/12tt2730
159-3Kenya v Singapore2019/20tt8312
157-9Singapore v Kenya2019/20tt8312
156-9Ireland v Namibia2011/12tt2730
155-5Oman v Denmark2011/12tt2797
152-5Singapore v Bermuda2019/20tt8293