ICC Cricket Academy Ground No 2, Dubai - Lowest Team Totals in Twenty20 matches

79Denmark v Nepal2013/14tt3862
96United States of America v Ireland2011/12tt2762
97Uganda v Ireland2011/12tt2783