Players who have played for Oman Women

Afida Afthab 2021/22-2022
Akshadha Gunasekar 2016/17
Alifiya Sayed 2022
Amanda D'Costa 2019
NM Anil 2021/22-2022
Aya Ager Ali 2010/11
BG Bhatt 2009-2010/11
S Channa 2016/17-2022
A Dcosta 2021/22-2022
RN D'Souza 2009-2010/11
Fiza Javed 2016/17-2022
Gaber Ali 2009-2010/11
Hina Javed 2016/17-2019/20
Hira Javed 2016/17-2019/20
N Jagadish 2019/20-2022
Jayadhanya Gunasekar 2016/17
Jayadhanyha Gunasek 2019
KD Jayawant 2021/22
V Jesrani 2009-2022
MJ Lekshmi 2009-2010/11
N McDonald 2010/11
M Madshusandhan 2009
PE Mendonca 2016/17-2022
SA Mendonsa 2009
MM Nair 2009-2010/11
S Nair 2019/20-2021/22
SAK Pacha 2009-2010/11
JM Pereira 2009
Remya Chandran 2016/17
Sameera Khan 2019/20-2022
SA Sathiya 2021/22
AW Sattikar 2009
Shajina Rajesh 2016/17-2019
RV Shanbhag 2009-2010/11
KT Shettigar 2010/11
AR Shetty 2019/20
B Shetty 2016/17-2022
ND Shetty 2009-2010/11
SV Shetty 2019-2022
Shreya Dhuti 2019
A Subramaniam 2010/11
Suhani Dadwai 2019
AL Tiwari 2019/20
K Toprani 2009
Vanshika Awasthi 2016/17
Y Verma 2019/20
SE Zehra 2019/20