Players who have played for Vidarbha Under-14s

PA Agrawal 2014/15
M Ahuja 2015/16
Akash Kumar 2013/14
S Baiswar 2015/16
KP Batra 2015/16
S Batswar 2015/16
D Bhajan 2014/15
S Bhoyar 2015/16
PS Bhumraikar 2001/02
C Buty 2000/01
M Buty 2013/14
N Chauhan 2012/13-2013/14
A Daga 2013/14
R Dattaraya 2014/15
RR Dattatraya 2013/14
P Desai 2015/16
H Dhage 2013/14
RO Dongarwar 2015/16
PJ Doshi 2015/16
MM Dosi 2014/15
HS Dubey 2015/16
Fahad Razzaque 2000/01
C Gadkari 2000/01
L Gangaprasad Mishra 2015/16
K Gaur 2000/01
Gulam Ali 2014/15
VP Gulve 2001/02
RM Jangde 2000/01
HS Joshi 2000/01
R Joshi 2000/01
S Joshi 2000/01
AG Jungade 2001/02
YD Kadam 2013/14
SK Kamble 2001/02
R Khombhadia 2000/01
AV Kolhar 2001/02
J Koodbe 2015/16
AP Lokhande 2001/02
KS Lonkar 2001/02
N Magar 2001/02
MK Mahale 2014/15
M Mahalle 2013/14
AR Mokhade 2014/15
D Mokundar 2015/16
RS Mujumdar 2001/02
S Mule 2001/02
A Pande 2014/15
A Pandey 2015/16
S Pimprikar 2000/01
A Ponde 2015/16
M Raikwar 2015/16
V Rajsingh Bisht 2015/16
YA Rathod 2013/14
M Reikumar 2015/16
A Sable 2013/14-2014/15
AV Sawale 2001/02
S Sharma 2015/16
Sunny Sharma 2001/02
PS Sontakke 2000/01
R Sultan 2000/01
AY Taide 2012/13-2013/14
Y Thorat 2013/14
AV Ubarhande 2001/02
S Upendra Sharma 2015/16
T Utane 2015/16
T Uthane 2015/16
PP Vaidya 2000/01
H Vajpai 2015/16
H Varma 2014/15
HK Walke 2001/02
VM Yadav 2000/01