Players who have played for Gujarat Under-23s

Akash 2019/20
SA Arekar 2018/19-2019/20
SD Chauhan 2019/20
R Darji 2014/15
Darshil 2018/19
AR Desai 2018/19-2019/20
SA Desai 2017/18-2019/20
SN Desai 2014/15
CT Gaja 2014/15-2016/17
YD Gardharia 2018/19-2019/20
Het 2016/17-2019/20
MA Hingrajia 2017/18-2019/20
VB Jayswal 2017/18
DD Ka Patel 2014/15-2015/16
YD Kosamia 2018/19
YD Kosamiya 2016/17
H Mahera 2018/19
RH Majithia 2016/17
BH Merai 2014/15
AR Nagwaswalla 2017/18
BJ Nakrani 2015/16
AP Panchal 2017/18-2018/19
KB Panchal 2017/18-2019/20
JK Parmar 2017/18
JR Parwani 2016/17
AU Patel 2015/16-2018/19
Dharmesh Patel 2017/18
DJ Patel 2014/15
DR Patel 2015/16-2018/19
HA Patel 2014/15
HJ Patel 2016/17
HM Patel 2018/19-2019/20
HP Patel 2014/15-2017/18
K Patel 2017/18-2019/20
KD Patel 2017/18
KD Patel 2016/17-2019/20
Karan Patel 2015/16-2017/18
KR Patel 2018/19-2019/20
M Patel 2017/18
MR Patel 2014/15
N Patel 2016/17
PA Patel 2014/15
PB Patel 2014/15
PK Patel 2018/19
SK Patel 2015/16
SN Patel 2014/15
SP Patel 2015/16
TR Patel 2015/16-2018/19
UM Patel 2018/19-2019/20
AA Pathan 2014/15-2016/17
Ruturajdesai 2018/19
RV Shah 2016/17-2019/20
SS Shah 2016/17-2017/18
M Sharma 2018/19
SS Shinde 2014/15-2016/17
J Sinh 2018/19-2019/20
DH Soni 2015/16-2016/17
AJ Tandel 2016/17-2017/18
PA Tanwar 2014/15
RR Taylor 2014/15-2017/18
D Thakkar 2014/15
KM Thakor 2014/15
HD Trivedi 2014/15
KC Trivedi 2016/17-2019/20
KR Viradiya 2014/15-2016/17
M Vyas 2018/19-2019/20