Players who have played for Vidarbha Under-23s

JS Acharya 2015/16
AG Agarwal 2016/17-2018/19
P Agrawal 2023/24
DD Ahlawat 2014/15
Akash Kumar 2018/19
N Athaley 2023/24
SA Bhattacharya 2014/15
S Bhoyar 2023/24
Bhute 2019/20
SS Bingewar 2014/15
VR Chandekar 2015/16-2017/18
NR Chavan 2018/19-2019/20
R Chavhan 2023/24
GS Chawla 2017/18
HR Chelwani 2016/17-2017/18
AP Chore 2014/15
AD Choudhari 2018/19-2019/20
RK Choudhury 2014/15-2018/19
A D 2018/19
K Dahiya 2017/18-2018/19
AM Deshpande 2015/16-2018/19
GM Dhoble 2017/18-2019/20
YP Dhude 2017/18
OS Dixit 2016/17
R Dongarwar 2023/24
HS Dubey 2023/24
SB Dubey 2016/17
SR Dubey 2018/19-2019/20
MD Faiz 2023/24
G Farde 2023/24
RN Gurbani 2014/15-2015/16
VR Ingle 2016/17
A Jadhav 2023/24
Jagjot 2023/24
V Jajoo 2023/24
YD Kadam 2019/20
TR Kadu 2014/15-2015/16
MR Kale 2016/17-2019/20
SV Kapse 2014/15-2016/17
AK Karnewar 2014/15-2015/16
SO Katariya 2014/15-2017/18
VP Kodape 2014/15
P Kushal 2018/19
Lalit 2016/17
MK Mahale 2023/24
D Malewar 2023/24
AS Manohar 2015/16-2017/18
Mohammed Eklakh 2015/16
AR Mokhade 2023/24
DG Nalkande 2016/17-2019/20
SS Neral 2014/15-2016/17
VV Palandurkar 2017/18
A Pande 2023/24
NS Parande 2017/18-2019/20
PM Parnate 2018/19-2019/20
S Pathak 2017/18
NR Porediwar 2017/18
S Rai 2019/20
SR Ramaswamy 2014/15-2017/18
RR Rathod 2015/16
YV Rathod 2018/19-2019/20
MR Raut 2017/18-2019/20
PR Rekhade 2016/17-2019/20
M Sahare 2018/19
JS Saini 2014/15-2017/18
K Salve 2023/24
N Shahnawaz Khan 2014/15
JM Sharma 2014/15
R Sharma 2018/19
T Soni 2023/24
SS Subhedar 2014/15
AY Taide 2018/19-2019/20
Tekan 2019/20
AS Thakare 2018/19-2019/20
YR Thakur 2018/19-2019/20
SV Thubrikar 2017/18-2018/19
K Vyavahare 2018/19
AV Wadkar 2014/15-2016/17
PS Wagh 2018/19
AV Wakode 2017/18
AV Wankhade 2014/15
SK Wath 2016/17-2019/20
A Yadav 2017/18
LM Yadav 2015/16
Zorain 2016/17-2017/18